Hva er Strukturgeologi?

August 15 by andy

Strukturgeologi er et delfelt innen geologi som fokuserer på studiet av geologiske strukturer, med mål om å lære hvordan, når og hvorfor de ble dannet. Det finnes en rekke søknader om strukturgeologi, alt fra å bestemme hvor verdifulle mineralressurser kan bli begravet å vurdere land å avgjøre om det er trygt å bygge på. Utøvere i dette feltet vanligvis har en bachelorgrad i strukturgeologi, og de kan ha fulgt graduate arbeid i tillegg.

Et strukturelt geolog undersøker geologiske fenomener, ser spesielt etter tegn på deformering som viser typer stress satt på rock som det dannet. Deformasjon kan avsløre vinkelen på stress, opprinnelsen av stress, og dens intensitet, med geologen også å undersøke sammensetningen av bergarten. Ved å se på hvordan ting form og endrer seg over tid, kan spesialister i strukturgeologi trekke en rekke konklusjoner som kan brukes for å få en dypere forståelse av geologi.

I noen tilfeller er strukturgeologi opptatt av jordens historie. Studiet av platetektonikk er en form for strukturgeologi, ved hjelp av deformasjoner i eksisterende rock strukturer for å følge bevegelsene i jordskorpen. Strukturelle geologer kan trekke forbindelser mellom lignende geologiske formasjoner, utforske forholdene som må ha vært til stede da ulike geologiske egenskaper dannet, og lære om pågående geologiske prosesser som fjellformasjon.

Økonomisk sett er strukturgeologi svært viktig. Forstå prosessen med geologisk formasjon og å kunne analysere deformasjon mønstre kan tillate geologene å identifisere geologiske egenskaper som kan holde lommer av økonomisk nyttige mineraler og ressurser som olje. Strukturelle geologer vurdere også geologiske farer, alt fra sinkholes til vulkaner, som kan være av interesse for samfunn og utviklere. Et strukturelt geolog kan også bli kalt inn etter en ulykke eller geologisk begivenhet å undersøke hva som skjedde og hvorfor det skjedde, med mål om å forebygge skade på eiendom og tap av liv i fremtiden.

Strukturgeologi kan skje i felten, med geologer gjør besøk for å undersøke formasjoner av interesse personlig, og i laboratoriet. Strukturelle geologer bruker en rekke utstyr i arbeidet, inkludert datamaskiner for komplekse beregninger, spektrometre å bestemme mineralinnholdet i rock, og satellitt eller flyfotografering for å få en bred oversikt over et område av interesse. Fordi omfanget av strukturgeologi kan være så stor, er muligheten til å gå tilbake og få en utsikt kritisk til fullt ut å forstå de geologiske prosessene på jobb i et gitt område av verden.

  • Studiet av platetektonikk er en form for strukturgeologi.
  • Et strukturelt geolog spesialiserer i dannelsen av rocke strukturer, slik som hvordan vinderosjon formet en ørken Yardang.

In Verbindung stehende Artikel

Hva er Seismic Interpretation?

Seismisk tolkning er en prosess med å analysere seismiske data for underjordiske mineraler, olje, naturgass, eller ferskvannsforekomster. Tekniske problemer kan oppstå i riktig tolke dataene der støy er til stede i seismisk avbildning, og hvor tredim  More..

Hva bør jeg vite om Full Skole Applications?

Private skoler og institusjoner for høyere utdanning bruk skole applikasjoner som en måte å bli kjent med potensielle studenter som de anser dem for opptak. Tatt sammen med intervjuer, karakter rapporter, testresultater og anbefalinger, skoleprogramm  More..

Hva er noen måter for Kids å tjene penger?

Det er mange måter for barn å tjene penger, og heldigvis mange av dem wonâ € ™ t kostnads ​​foreldre en ting. Selvfølgelig er det en god idé å ha noen måte for barn å tjene penger hjemme, enten ved å betale for husarbeid eller ved å tilby barn en sja  More..

Hva er en Cash Advance?

Kontantuttak er i hovedsak lån som er finansiert fra den åpne balansen i et kredittkort konto eller en linje av kreditt. Mange kredittkort tilbydere inkludere denne funksjonen som en del av tjenestene som leveres til kundene. Det maksimale beløpet so  More..

Hva betyr det å "Punch en Clock"?

Holde orden på de timene en ansatt har jobbet under en bestemt dag er en viktig del av å lykkes administrere en companyâ € ™ s lønnskostnader. Arbeidstakere som er betalt av time i stedet for å motta et sett lønn for deres posisjon må sparke en klokk  More..

Hva bør jeg vite om Being Bipolar?

Bipolar lidelse, noen ganger referert til som manisk-depressiv sykdom, er karakterisert ved vill emosjonelle endringer. Disse endringene, fra opp til ned, kan skje umiddelbart, uten noen åpenbar grunn. Bipolar lidelse rammer ca 1% av USAs befolkning,  More..

Hva er fordeler og ulemper ved skoleuniformer?

Det er mange fordeler og ulemper med skoleuniformer, og noen ganger ting varierer avhengig av hvem som er å gjøre krangler; i de fleste tilfeller, men kan diskusjonssentrene om uniformer skape en alvorlig læringsmiljø, om de kan fremme likestilling o  More..

Hva forårsaker muskelkramper?

Forskerne vet ikke sikkert hva som forårsaker muskelkramper, men de har flere teorier. Disse inkluderer overforbruk av muskelen, dårlig elektrolyttnivåer, dehydrering og medisinske forhold. Studier har produsert underlige resultater, forlater saken o  More..

Hva bør jeg vite om Triathlon Training?

Starter på en triathlon treningsprogram er en fantastisk måte å hoppe starte alle nivåer av fitness. Ordet "triatleten" kan være skremmende for noen, men aldri redd. Uansett kondisjon, bli en triatleten er mulig med riktig triathlon opplæri  More..