8 kvalitetskontroll verktøy for å vite for PMP-sertifisering

January 26  by Eliza

Det er mange måter å vurdere kvalitetskontroll, og profesjonelle prosjektledere (pmps) gjøre god bruk av dem. Når du tar PMP sertifisering eksamen, bør du være i stand til å anvende følgende kvalitetskontroll verktøy:

  • Årsak og virkning diagram. Diagrams som definerer inngangene til en prosess eller produkt for å identifisere mulige årsaker til feil.
  • Histogram. En søylediagram som viser en fordeling av variabler.
  • Kjør diagram. Vis trender i variasjonen av en prosess over tid.
  • Punktdiagram. Viser forholdet mellom to variabler.
  • Kontroll diagram. En grafisk visning av prosessdata over tid og mot etablerte kontrollgrenser, og som har en senter som bistår i å oppdage en trend av plottet verdiene mot enten kontrollgrensen.
  • FlytkartStencils. Beskrivelsen i et diagram format av inngangene og prosesstiltak, og utgangene fra en eller flere prosesser i et system.
  • Pareto diagram. Et histogram, bestilt av frekvens, viser at hvor mange resultater ble generert av hver identifisert årsaken.
  • Inspeksjon. Undersøke eller måle for å verifisere om en aktivitet eller en komponent, produkt, resultat, eller en tjeneste er i samsvar med spesifiserte krav.