Å få Navn på Parent arbeidsbok

December 11  by Eliza

Mange bruker CELL regnearkfunksjonen til å returnere navnet på gjeldende Excel-arbeidsbok. En vanlig måte å bruke funksjonen er som følger:

= CELL ("filnavn")

Bruke CELL-funksjonen på denne måten er greit, forutsatt at du bare har én arbeidsbok åpne samtidig. Hvis du åpner mer enn en, så denne bruken kan føre til problemer. Hvorfor? Fordi når de brukes på denne måten, returnerer CELL navnet på den aktive boken, ikke boken i hvilken formel benyttes.

Å alltid returnere navnet på arbeidsboken der CELL er brukt (noen ganger kalt "forelder arbeidsbok"), må du endre formelen bare litt:

= CELL ("filnavn", A1)

Ved å legge til en cellereferanse som andre parameter i funksjonen, er du fortelle Excel som du vil at navnet på filen som inneholder at cellereferanse. Med andre ord, vil CELL returnere navnet på filen som celle A1 av den aktuelle arket er plassert. (Det kan også tilveiebringe en hvilken som helst annen cellereferanse i stedet for A1, hvis det er mer hensiktsmessig.)

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2047) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Få navn på forelder arbeidsbok.