Å leve med MS: Hold kontakten med andre mennesker

June 3  by Eliza

Hvorvidt du har multippel sklerose, er de fleste sosiale interaksjoner bygget rundt felles aktiviteter og interesser. Så, når MS utfordrer disse aktivitetene, sosiale relasjoner kan bli utfordret, så vel.

Når du finner deg selv i en situasjon som dette, kan du være bekymret for å bremse alle andre ned, å være en plage, eller føler ubehag (selv om du bør ikke!). Dine venner kan også føles vanskelig, eller de kan selv viker unna deg når den vanlige grunnlaget for forholdet endres.

Når aktivitetsnivå endringer, trenger du å ta ledelsen: Nå ut til venner og foreslå alternative planer. Oftest når du gjør dette, vil du finne at dine venner bryr seg mer om deg enn de gjør om aktiviteten, og de er som regel glade for å gjøre ting annerledes eller litt saktere hvis de vet at det hjelper deg.

Du kan også oppleve at de er helt villig til å delta i en annen aktivitet helt. I tilfellet med de menneskene som bryr seg mer om aktiviteten enn de gjør om deg og ditt velvære - vel, de sannsynligvis ikke var så gode venner til å begynne med.