Å sette en kule i midt i en setning

February 21  by Eliza

For design formål, kan det være en tid når du ønsker å plassere en kule i midten av en setning eller mellom to ord. Du kan ikke gjøre dette ved hjelp av punktmerking og nummerering funksjonen i Word. I stedet må du arbeide direkte med selve punkttegn.

Å sette en kule du kan skrive det direkte ved å holde nede Alt-tasten og skrive 0183 på det numeriske tastaturet. Hvis du foretrekker det, kan du følge disse trinnene:

  1. Velg Symbol fra Sett inn-menyen. Word viser Sett Symbol dialogboksen.
  2. Sørg for at (normal tekst) er valgt i Font nedtrekkslisten. (Se figur 1)

    Å sette en kule i midt i en setning

    Figur 1. Symbol dialogboksen.

  3. I tabellen av symboler ved å velge punkttegn.
  4. Klikk på Sett inn. Kulen er satt inn i dokumentet.
  5. Klikk på Lukk.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1702) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette en Bullet i midt i en setning.