Å vite den beste finansielle måltall før Investering

September 1  by Eliza

Når man investerer i aksjer, må du vite hvordan en bedrift gjør. Visse finansielle tiltak kan hjelpe deg mer enn andre når analysere utviklingen i et selskap. Her er fem av de beste:

  • Pris-til-inntjening forholdet - PE: For store selskaper aksjer, bør forholdet være under 20. For alle aksjer - inkludert vekst, small cap, og spekulative saker - det bør ikke overstige 40.
  • Pris til salg ratio - PSR: PSR bør være så nær 1 som mulig.
  • Avkastning på egenkapitalen - ROE: ROE skal gå opp med minst 10 prosent per år.
  • Inntjeningsvekst: Inntjeningen skal være minst 10 prosent høyere enn året før. Denne prisen bør opprettholdes over flere år.
  • Gjeld-til-aktivum ratio: Gjeld bør være halvparten eller mindre i forhold til eiendeler.