Alder Beregning med Fields

June 11  by Eliza

Hvis du ønsker, kan du bruke felt for å beregne en alder. For eksempel kan feltet beregne antall år mellom noen basen dato og dagens dato. Følgende sammensatte feltet vil gjøre triks:

{= INT ({DATE \ @ "åååå"} + {DATE \ @ "M"} / 12 +
{DATE \ @ "d"} / 365,25 - YYYYb - Mb / 12 - Db / 365,25)}

Som de som er kjent med felt vet, representerer hver av bukseseler i dette utvalget et nytt felt. I tillegg bør du erstatte YYYYb, Mb, og Db plassholdere med år, måned og dag i måneden for basen dato. For eksempel, hvis bursdagen din var den 21 juni 1959, så ville du erstatte YYYYb med 1959, erstatte Mb med 6, og Db med 21. Når du deretter beregne feltet (ved å velge den og trykke F9), blir det erstattet med et tall representerer antall år mellom basen dato og dag.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1008) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Age Beregning med Fields.