Åpning av et Word 2003 Form i Word 2007

May 8  by Eliza

Sanna har et skjema som er opprettet i Word 2003 og skjemaet er beskyttet (ikke dokumentet, men bare den form). Etter hennes selskap oppdatert til Office 2007 virker det som Sanna ikke kan oppheve beskyttelsen av skjemaet og redigere det lenger.

Det er to muligheter her. Først, kan det være at du bare ikke vet hvor kommandoene er i Word 2007 som er brukt for å oppheve former. Hvis dette er tilfelle, så legger du dokumentet i Word 2007 og følgende:

  1. Kontroller at flippen vises på båndet.
  2. Klikk på Beskytt dokument (høyre side av båndet). Word viser Begrens formatering og redigering oppgaveruten.
  3. Nederst i oppgaveruten klikker du på Stopp Protection knappen.
  4. Hvis du blir bedt, skriv inn passordet for dokumentet.

Du skal nå være i stand til å endre dokumentet.

Hvis finne kommandoene er ikke problemet, og Word bare ikke vil la deg fjerne beskyttelse form, kan det være at dokumentet er skadet eller i ferd med å bli ødelagt. Den beste løsningen ville være å finne et Word 2003-systemet, oppheve form, og deretter kopiere alt i dokumentet (med unntak av den siste avsnittsmerket) til et nytt dokument. Deretter åpner det nye dokumentet i Word 2007 og gjøre den beskyttelse skjema der.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (7511) gjelder for Microsoft Word 2007.