Arbeide med negative eksponenter

November 11  by Eliza

Negative eksponenter er en måte å skrive krefter brøker eller desimaltall uten å bruke en brøk eller desimaltall. Du bruke negative eksponenter som en måte å kombinere uttrykk med samme utgangspunkt, enten de ulike faktorene er i teller eller nevner. Det er en måte å endre divisjonsoppgaver i multiplikasjon problemer.

Eksempel: I stedet for å skrive

Arbeide med negative eksponenter
Arbeide med negative eksponenter


En motsvarende av et antall er multiplikativ inverse av tallet. Produktet av et nummer og dens resiproke er lik 1.

Arbeide med negative eksponenter
Arbeide med negative eksponenter
Arbeide med negative eksponenter


Variabelen x er ethvert reelt tall unntatt 0, og eksponenten en er ethvert reelt tall. Og, skal den negative siden,

Arbeide med negative eksponenter


Følgende eksempler viser deg hvordan du kan endre fra positive til negative eksponenter, og vice versa.

Arbeide med negative eksponenter

Hvis du starter ut med en negativ eksponent i nevneren, da den negative eksponenten i nevneren kommer opp til telleren med en endring i tegn til en positiv eksponent. Eksempelvis

Arbeide med negative eksponenter


Så du får,

Arbeide med negative eksponenter