Arrangering Avsnitt

October 15  by Eliza

Noen ganger du vil flytte et avsnitt eller to rundt i dokumentet. For eksempel, kan det være lurt å flytte et avsnitt fra gjeldende plassering til før den foregående ledd. Du kan raskt flytte avsnitt ved å gjøre følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet du ønsker å flytte.
  2. Mens du holder Skift- og Alt-tastene, trykker du på pil opp eller pil ned for å flytte ledd.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1219) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Arrangere Avsnitt.