Arrangering Document Windows

December 6  by Eliza

Hvis du har mer enn ett dokument åpne samtidig, kan Word deg se alle dokumentene på samme tid, og å arrangere hvert dokument vindu som du ønsker. Den enkleste metoden for å arrangere dokumentvinduer er som følger:

  1. Velg Ordne Alt fra vindusmenyen. Dette deler skjermen plass jevnt mellom alle vinduene. Den største fordelen er at alle dokumentvinduer få minst en del av skjermen.
  2. Klikk på vinduet hvis størrelse du ønsker å justere. Det blir aktivert.
  3. Flytt musepekeren nær grensen av det aktive vinduet. Når markøren blir til et sett med piler, trykk museknappen og dra vinduet kanten til ønsket størrelse. Slipp museknappen.
  4. Gjenta trinn 2 og 3 for hvert vindu du ønsker å justere.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1152) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Arrangere Document Windows.