Automatisk Åpne et dokument på et bestemt zoominnstillingen

November 16  by Eliza

Dessverre, ikke Word har en innstilling du kan bruke til å angi en standard "åpne" zoomnivået for dine dokumenter. (Dette ville være veldig hyggelig-Redmond, hører du?) Dette betyr at dokumenter åpne zoomnivået brukes når dokumentet ble opprinnelig lagret.

En måte å omgå dette på er å opprette en Autoopen makro, og deretter lagre den i Normal-malen. Denne makroen blir deretter automatisk kjøre når et dokument basert på malen åpnes. Siden alle dokumenter har tilgang til Normal-malen, vil alle dokumenter har tilgang til makro.

Å gjøre endringen, bare åpne Normal-malen filen direkte og deretter lage din makro, som følger:

Public Sub Autoopen ()
ActiveWindow.ActivePane.View.Zoom.Percentage = 200
End Sub

Legg merke til at i denne svært kort makro zoomnivået er satt til 200, noe som betyr 200%. Hvis du ønsker en annen standard zoomnivå, rett og slett endre verdien til ønsket prosentandel. Nå lagre og lukke Normal-malen, og avslutter Word. Når du starter Word og åpne andre filer, bør de endres til den angitte zoomnivået automatisk.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1343) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Automatisk Åpne et dokument på et bestemt zoominnstillingen.