Automatisk Henvise Info inn i en tabell

April 18  by Eliza

Kees har et bord i et Word-dokument. (Dette er et Word-tabell, ikke en Excel-tabell.) Dersom han skriver et ord i celle A1 han ønsker det ordet automatisk vises i celle E6 eller eventuelt i en celle i en helt annen tabell.

Det er ingen måte, innenfor Word, å ha ordet vises automatisk i celle E6 som du skriver det; som er utover egenskapene til programmet. Men du kan være sikker på at alt som er i celle A1 er duplisert i celle E6 ved å stole på bokmerker:

 1. Velg ordet i celle A1. (Ikke ta med end-of-cellemarkør, velger du bare ordet i seg selv.)
 2. Velg bokmerke fra menyen Sett inn. Word viser bokmerke dialogboksen. (Se figur 1)

  Automatisk Henvise Info inn i en tabell

  Figur 1. Mark dialogboksen.

 3. Skriv inn et navn for bokmerket, for eksempel FirstWord (merk at det ikke er noen mellomrom i navnet).
 4. Klikk på Legg til. Word Legger bokmerket.
 5. Flytt til celle E6 eller hva cellen du vil ha ordet vises.
 6. Sett inn et felt ved å trykke Ctrl + F9.
 7. Innenfor feltet, skriver NR FirstWord (hvis du har opprettet et bokmerke med et annet navn i trinn 4, kan du bruke det navnet i stedet for FirstWord).
 8. Trykk på F9 for å oppdatere feltet.

Husk at feltene blir automatisk oppdatert når du skriver ut dokumentet eller når du manuelt oppdatere dem (som beskrevet i andre saker av WordTips). Du bør også forstå at hvis noen endrer teksten i celle A1, at det er mulig bokmerket du definerte i trinn 4 vil bli slettet. Hvis dette skjer, er den eneste løsningen å gjenskape bokmerket.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (12126) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Automatisk Henvise Info inn i en tabell.