Automatisk Kjøre en makro

June 10  by Eliza

Du vet at du kan lage makroer i Word som tillater deg å automatisere mange forskjellige funksjoner. Du vet kanskje ikke, men at du kan lage makroer som utfører oppgaver uten innblanding fra din side. For eksempel kan du lage en makro som Word kjøres automatisk når du oppretter et dokument; når du bruker den nye kommandoen, vil denne makroen kjøre.

Disse spesielle makroer som automatisk kjøres til forhåndsdefinerte tider er identifisert med spesielle navn. Ellers er det ikke noe forskjellig mellom disse makroer og alle andre du kan skrive. Her er navnene du kan gi makroer, slik at de vil kjøre automatisk.

Makro navn Når det kjøres
AutoNew Når du oppretter et nytt dokument
Autoclose Når du lukker et dokument
AutoExec Når du starter Word
Autoexit Når du avslutter programmet
Autoopen Når du åpner et dokument

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (121) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Automatisk Kjøre en makro.