Avbryte en Rediger

May 26  by Eliza

Som du skriver inn informasjon i en celle, kan det være lurt å avbryte det du skriver inn. For eksempel kan du ha valgt feil celle før du begynte å skrive, og du ønsker å "bakke ut" av redigerings du gjør.

Det er to måter du kan gjøre dette. Den første er å bare trykke på Esc-tasten og den andre er å klikke på det røde krysset like til venstre på formellinjen. (Den røde X vises kun etter at du begynner å skrive.) Uansett hvilken metode du velger, løsner Excel endringene og returnerer cellen til sin tilstand like før du begynte å skrive.

Hvis du gjør en feil, og trykk på Enter, erstatter Excel innholdet i cellen med hva du skriver. Hvis du vil angre dette, bør du bruke Angre-funksjonen i Excel: bare trykke Ctrl + Z, eller klikk på Angre på verktøylinjen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2617) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Avbryte en Rediger.