Avgjøre om en tekstmerking Exists

March 28  by Eliza

Det er mange ganger når du skriver makroer når du trenger å finne ut om brukeren har gjort et utvalg. Følgende VBA-kode vil gi deg beskjed om et utvalg har blitt gjort. Variabelen utpekt til å være et flagg (InSelection) blir først satt til False, og deretter den type eiendom Utvalg objektet brukes til å avgjøre om det er et valg. Hvis ja, så InSelection er satt til Sann.

InSelection = False
Hvis Selection.Type = wdSelectionIP Deretter InSelection = True

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (8927) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Finne ut om et tekstmerking eksisterer.