Avrundet til nærmeste halve Dollar

March 27  by Eliza

Når du arbeider med økonomiske data, er en felles behov for å runde beløp til noen bestemt punkt. For eksempel kan du trenger å runde beløp til nærmeste halve dollar. Den tradisjonelle måten å utføre en slik avrunding oppgave er å bruke ROUND funksjon, med en formel som dette:

= ROUND (E27 / 0.5,0) * 0.5

Formelen deler verdien i E27 med 0,5 (halv dollar), og deretter runder den til null desimaler. Verdien er så multiplisert med 0,5 for å få det tilbake til den formen du trenger. Hvis du foretrekker å ikke multiplisere og dividere med desimaler mengder, kan du utføre samme oppgave på denne måten:

= ROUND (E27 * 2,0) / 2

Kanskje enda bedre tilnærming er å bruke MROUND funksjon. Denne funksjonen vil runde en verdi til noen flere du angir. I dette tilfellet, hvis du ønsker å runde verdien i E27 til nærmeste halve dollar, vil du bruke denne formelen:

= MROUND (E27,0.5)

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9664) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Avrunding til nærmeste halve Dollar.