Avrunding Numbers

July 24  by Eliza

Excel gir en rekke innebygde regnearkfunksjoner for avrundings tall. Den nøyaktige funksjon du skal bruke, avhenger nøyaktig hva du trenger å gjøre med en verdi.

Den første regnearkfunksjonen er rund. Denne funksjonen gjør at du kan egentlig runde til noen makt av ti. Syntaksen er som følger:

= ROUND (num, sifre)

Num argument er nummeret du ønsker å runde, mens tall indikerer hvor mange sifre du vil at resultatet avrundet til. Hvis sifre er en positiv verdi, da den representerer antall desimaler som skal bruke når du runder. Dermed, hvis tallene er tre, så num er avrundet til tre desimaler. Hvis sifre er null, så ROUND returnerer en avrundet hele tall. Hvis sifre er et negativt tall, så ROUND returnerer et tall avrundet til antall titalls representert ved sifre. Dermed, hvis tallene er -2, så ROUND returnerer et tall avrundet til nærmeste 100.

To andre regnearkfunksjoner som returnerer avrundede verdier er ROUNDUP og ROUNDDOWN. Disse funksjonene bruker de samme argumentene som ROUND og oppfører seg nesten identisk. Den eneste forskjellen er at ROUNDUP alltid runder num opp, noe som betyr unna 0. ROUNDDOWN er det motsatte, alltid avrunding ned mot 0.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (11230) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: avrundings Numbers.