Avrunding til nærmeste $ 50

September 27  by Eliza

Det er ofte nødvendig når du oppretter finansielle rapporter å runde tall til noen verdi annet enn nærmeste dollar. En vanlig avrundingspunkt er til nærmeste femti dollar. Hvis du trenger å runde tall på denne måten, så er det en rekke formler du kan bruke til å gjøre avrundingen.

Den første metode er å bruke MROUND funksjon. Denne funksjonen lar deg å runde til en verdi du vil, og har blitt dekket i andre ExcelTips utgangspunktet, ville du bruke funksjonen som følger hvis verdien du ønsker å runde er i celle B7.:

= MROUND (B7,50)

Den MROUND funksjonen er en del av Analyseverktøy følger med Excel. Hvis du ikke ønsker å installere ToolPak eller hvis du skal jobbe med negative verdier, så du ikke kan bruke MROUND. (Funksjonen returnerer feil hvis du bruker negative tall.) I slike tilfeller kan du ty til den vanlige ROUND funksjon. En av de følgende variasjoner vil gi nøyaktig de samme resultater:

= ROUND (F5 / 50,0) * 50
= ROUND (F5 * 2, -2) / 2

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2149) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Avrunding til nærmeste 50 dollar.