Beregning av Day of the Year

May 3  by Eliza

Du har sikkert sett det på kalendere før-noen har en indikasjon på at "I dag er det 123 dager i året med 242 gjenværende." Du kan enkelt beregne dag nummer av et år, samt hvor mange som gjenstår. For eksempel, la oss anta at du har en dato i celle D27. Du kan bruke følgende formler for å beregne henholdsvis hvilken dag i året det er og hvor mange er fortsatt igjen:

= D27- "12/31/2008"
= "12/31/2009" -D27

Grunnen til at den første formelen bruker en ankomst 12/31/2008 er slik at resultatet vil vise den aktuelle dagen nummer. Ved hjelp av disse formler, vil resultatet av 1.1.2009 i celle D27 resultere i 1, noe som betyr at det er den første dagen i året. (Dette er som det skal være.)

Selvfølgelig, når du skriver inn formler, må du formatere cellene som vanlige tall. (Excel vil, som standard, kan du prøve å formatere cellene som datoer.) Med de to cellene er valgt, gjør du følgende:

  1. Velg Celler alternativ fra Format-menyen. Excel viser dialogboksen Formater celler.
  2. Kontroller at kategorien Tall er valgt. (Se figur 1)

    Beregning av Day of the Year

    Figur 1. Antall kategorien i dialogboksen Formater celler.

  3. I Kategori-listen, velger nummer.
  4. Kontroller at desimalplasser alternativet er satt til 0.
  5. Klikk på OK.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2931) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Beregning av Day of the Year.