Beregning av en gruppe Retirement Dato

June 26  by Eliza

I Mani landstatsansatte pensjonere på den siste dagen i mars etter den dagen de fyller 55 år. (Hvis de slår 55 den 31. mars pensjonere de at samme dag.) Gitt den ansattes fødselsdato, kan Mani finne ut når de fyller 55, men han kan ikke finne ut hvordan man skal beregne følgende 31 mars.

Det er mange måter du kan gå om å beregne 31 mars etter en person blir 55. Den ene tingen som alle formler har til felles, er imidlertid at de må liksom finne ut om en person bursdag er før april 1 eller ikke. (De kan også finne ut om bursdagen er før eller 31. mars, men beregningen er faktisk enklere hvis du sammenligner med 1. april)

Antar den enkeltes fødselsdato er i celle A1, her er en formel du kan bruke:

= HVIS (DATO (ÅR (A1) + 55, MÅNED (A1), DAY (A1)) <DATO (ÅR (A1) +55,4,1),
DATO (ÅR (A1) +55,3,31), DATO (ÅR (A1) +56,3,31))

Dette sammen datoen personen blir 55 med datoen 1. april i år han eller hun blir 55. Hvis datoen er før 1. april 31 deretter mars året han eller hun blir 55 brukes. Hvis datoen er senere, da 31 mars året etter blir brukt.

Dette kan lett bli forkortet litt ved ganske enkelt å sammenligne fødselsdato 1. april samme år, på følgende måte:

= HVIS (A1 <DATO (ÅR (A1), 4,1), DATO (ÅR (A1) +55,3,31), DATO (ÅR (A1) +56,3,31))

Selvfølgelig kan du forkorte det enda mer ved å se på den måneden som oppstår bursdagen:

= HVIS (MÅNED (A1) <4, DATO (ÅR (A1) +55,3,31), DATO (ÅR (A1) +56,3,31))

En annen logisk skritt i å prøve å forkorte formelen enda lenger er å gjøre sammenligningen på måneden i DATO-funksjonen selv, på denne måten:

= DATO (ÅR (A1) + IF (MÅNED (A1) <4,55,56), 3,31)

Du kan forkorte formelen enda lenger ved å bli kvitt den IF-setningen helt:

= DATO (ÅR (A1) +55+ (MÅNED (A1) 3>), 3,31)

Denne formelen fungerer fordi sammenligningen (MÅNED (A1)> 3) returnerer enten 0 eller 1 avhengig av om det er falsk eller ekte.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9775) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Beregne en gruppe fratreden.