Beregning Måneder med Tenure

February 15  by Eliza

Hvis du er ansvarlig for å spore ansatte i din avdeling eller bedrift, kan det være lurt å vite om du kan bruke Excel til å beregne månedene tenure for de ansatte, gitt dato når den ansatte startet. Dette kan gjøres veldig enkelt.

For å få til dette eksempelet, la oss anta at kolonne C inneholder startdatoen for en liste over ansatte. Du kan bruke følgende formel i kolonne D for å bestemme hver ansattes ansiennitet:

= DATODIFF (C3, NÅ (), "M")

Den DATODIFF funksjonen beregner forskjellen mellom en startdato og en sluttdato. "M" brukes i formelen angir at du vil at resultatet i avsluttede måneder.

For å beregne den gjennomsnittlige tiden for din serie av ansatte, bare inkludere følgende formel på bunnen av kolonne C:

= GJENNOMSNITT (C3: C174)

Selvfølgelig, bør du erstatte utvalget i funksjon (C3: C174) med den faktiske omfanget av ansattes tenures som bestemmes av DATODIFF formel.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2595) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Regne Måneder med Tenure.