Best finansielle måltall for Stock Investing

November 9  by Eliza

Finansielle forholdstall hjelpe investorer finne aksjer som tilbyr god verdi ved å gi tall betyr en sette dem i perspektiv. Hvis youâ € ™ re vurderer å investere i en companyâ € ™ s lager, sørge for at selskapet passerer disse ratio tester.

  • Pris-til-inntjening (P / E) ratio: For store selskaper aksjer, bør forholdet være under 20. For alle aksjer (inkludert vekst, small-cap, og spekulative saker), shouldnâ det € ™ t overstige 40.
  • Pris-til-salg (P / S) ratio: Dette forholdet bør være så nær en som mulig (eller under 1).
  • Avkastning på egenkapitalen (ROE): Den ROE skal gå opp med minst 10 prosent.
  • Inntjeningsvekst: Inntjeningen skal være minst 10 prosent høyere enn året før. Denne prisen bør opprettholdes over flere år.
  • Gjeld-til-aktivum ratio: Gjeld bør være 30 prosent eller mindre i forhold til eiendeler.