Bestemme Day of the Month

July 9  by Eliza

Når du oppretter makroer i VBA, kan du ha behov for å vite den spesifikke dagen i måneden representert ved en bestemt dato. For eksempel, kan det være lurt å bestemme den dagen i måneden som makroen blir henrettet. Følgende kode vil gjøre triks:

iday = Day (dato)

The Day funksjonen returnerer et heltall som representerer dagen i måneden uansett dato du oppgir. I dette eksemplet representerer Dato funksjon dagens dato, og så Day returnerer dagens dag i måneden.

Du kan også, hvis du foretrekker, kan du bruke Format-funksjonen til å returnere en tekststreng som inneholder dag i måneden. For eksempel vurdere denne koden:

STEMP = (, Date "dd") Format

Dette returnerer dagen i måneden som to sifre med en ledende null. Du kan erstatte "dd" med andre varianter; "D" returnerer datoen uten en innledende null, "ddd" returnerer kort dag navn for den dagen i måneden (som i "ons" eller "Fri"), og "dddd" returnerer hel dag navn (som i " Onsdag "eller" Friday ").

Merk imidlertid returnerer som Format en streng. Hvis din påfølgende beregninger krever en numerisk verdi, så er det best å bruke Day funksjon.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9640) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Bestemme dagen i måneden.