Bestemme Day of the Week

July 10  by Eliza

Det kan være ganger når du trenger å finne ut hvilken dag i uken en bestemt dato representerer. For eksempel, den dagen i uken for 26 desember 2013, er torsdag. Du kan bruke finne ut av dette ved å bruke UKEDAG-funksjonen, på denne måten:

= Ukedag (A7)

Forutsatt at celle A7 inneholder en dato, returnerer funksjonen en verdi på 1 til 7, som representerer den dagen i uken som begynner med søndag. (Søndag er 1, mandag er 2, osv) Dette betyr at hvis A7 er den 26 desember 2013, og deretter funksjonen returnerer antall 4, som representerer torsdag.

Hvis du ønsker å begynne å telle med mandag (der mandag = 1) i stedet for søndag, kan du bruke følgende:

= Ukedag (A7, 2)

Til slutt kan du angi at du ønsker å starte med mandag, men returnere en verdi fra 0 til 6. Dette kan gjøres ved hjelp av denne varianten av funksjon:

= Ukedag (A7, 3)