Bestemme en ANSI Verdi

June 5  by Eliza

Når du skriver makroer, kan du bruke Asc funksjonen til å bestemme ANSI verdien av den første bokstaven i en streng. I tidlige versjoner av BASIC, Asc returnerte ASCII-verdi, men Word bruker kun ANSI verdier. Funksjonen bruker følgende format:

x = Asc (sMyString)

der x er den variabelen som ANSI verdi skal tildeles, og sMyString er strengen som skal analyseres.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (737) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Finne en ANSI-verdi.