Bestemme en heltallsverdi

May 15  by Eliza

VBA, tro mot sine BASIC røtter, gir en funksjon for å returnere heltall verdien av et uttrykk. Dette betyr at noe til høyre for desimalpunktet er avkortet. Hvis således en formel som normalt ville føre til en verdi slik som 18,73, og heltallsverdien av denne formel vil resultere i 18.

Syntaksen for heltallet funksjon er som følger:

x = INT (y)

der x er resultatet og y er en verdi eller et uttrykk som beregnes til en verdi.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2352) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Bestemme et heltall.