Bestemme Gjeldende mappe

September 19  by Eliza

Hvis du programmerer makroer i VBA, er det ofte nyttig å vite katalogen som Windows mener er den nåværende. Du kan finne ut hvilken katalog er strøm ved å bruke følgende syntaks:

MyDir = CurDir

Når denne linjen er utført, vil MyDir (en streng) være lik den fullstendige banen til gjeldende mappe.

Forstå at veien tilbake etter CurDir er veien som Windows mener er den gjeldende katalogen, ikke den veien som Excel mener er gjeldende katalog. Med andre ord, vil CurDir ikke returnere en bane lik den nåværende banen der du jobber med arbeidsbøkene dine. CurDir reflekterer katalogen sett bruker CHDIR kommandoen, som er beskrevet i en annen ExcelTip.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9363) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Bestemme Gjeldende mappe.