Bestemme Hour of the Day

June 11  by Eliza

Hvis du skriver makroer for Excel, kan du ha behov for å bestemme time representert ved en bestemt dato og tid verdi. For eksempel vil du kanskje kjenne time på dagen hvor makroen kjører. Du kan finne ut denne informasjonen ved hjelp av HOUR-funksjon, som følger:

iThisHour = Hour (Now ())

Når henrettet, vil iThisHour være lik gjeldende time nummer, som går fra 0 til 23. Legg merke til at dette eksemplet bruker nå () -funksjonen. Hvis du ønsker å bestemme timetallet for en annen dato og tidsverdi, er det bare å erstatte den verdien i stedet for den nå () -funksjonen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2551) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Bestemme Hour of the Day.