Bestemme Hvis et nummer er oddetall eller partall

December 17  by Eliza

En vanlig programmering oppgave er å validere brukerundersøkelser. Ofte kan det være nødvendig å bestemme om et tall oppgitt av en bruker er oddetall eller partall. For eksempel at du skrev din egen makro som ba brukeren hva sidetall i dokumentet de ønsket å behandle. Hvis makroen måtte behandle odde og like sider annerledes, så må du finne ut om nummeret brukeren gitt var oddetall eller partall. Teknikken for dette er forholdsvis enkelt, som vist her:

Selv = (UserNum Mod 2) - 1

Etter gjennomføring av denne linjen, Even vil være Sann (-1) hvis UserNum var selv, eller usant (0) hvis UserNum var merkelig.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1114) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Avgjøre om et nummer er oddetall eller partall.