Bestemme Lengde på en ikke-dokument tekstfil

March 3  by Eliza

Flere andre WordTips har diskutert åpning, lesing, skriving, tilføye, og lukke tekstfiler. Annen kommando forbundet med sekvensielle tekstfiler er LOF funksjon. Hvis den brukes på en åpen fil, returnerer den filens lengde, i byte. Med andre ord, kan du bestemme antall tegn i filen. Dette kan komme godt med når du skal behandle en tekstfil tegn for tegn. Du kan bestemme lengden på filen og deretter lese at mange tegn før du er ferdig med å behandle filen. Følgende kodefragment er et eksempel på hvordan LOF funksjonen brukes:

Open "MyFile.Dat" for Input som # 1
FileLen = LOF (1)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1381) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Bestemme Lengde på en ikke-dokument tekstfil.