Bestemme Month of the Year

June 15  by Eliza

Når du oppretter makroer i VBA, kan du ha behov for å vite den spesifikke måneden i året, representert ved en bestemt dato. For eksempel, kan det være lurt å bestemme måneden hvor makroen utføres. Følgende kode vil gjøre triks:

iMonth = Måned (Now ())

Månedens funksjonen returnerer et heltall som representerer den numeriske måned av hva dato du oppgir. I dette eksemplet representerer Nå funksjon dagens dato, og så Måned returnerer gjeldende måned, som en verdi som varierer fra 1 til 12.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (12343) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Bestemme Månedens av år.