Bestemme Mouse Cursor koordinater på en grafisk

February 13  by Eliza

Gerald bemerker at når du beveger musen over et bilde på et regneark musepekeren er et kors. Han ønsker å vite hvordan han kan bestemme, ved hjelp av VBA, koordinatene til korset når musen klikkes.

Excel tillater ikke at du (selv med VBA) for å få koordinatene til musepekeren på en grafisk satt inn som et vanlig bilde i regnearket. Hvis du setter inn bildet ved hjelp av et bildeobjekt i kontrollverktøykassen, har du ganske litt mer spillerom. Faktisk kan du bruke mousedown hendelseshåndterer å bestemme koordinatene, som vist her:

Private Sub Image1_MouseDown (ByVal Button As Integer, _
ByVal Shift As Integer, ByVal X som singel, _
ByVal Y Som Enkeltrom)
MsgBox X & "," & Y
End Sub

Denne koden forutsetter at bildet er oppkalt Image1. Lignende kode kan brukes til å vise markøren koordinater i sanntid på statuslinjen:

Private Sub Image1_MouseMove (ByVal Button As Integer, _
ByVal Shift As Integer, ByVal X som singel, _
ByVal Y Som Enkeltrom)
Application.StatusBar = Round (X, 0) og "," & Round (Y, 0)
End Sub

Enten (eller begge) av disse hendelsesbehandlinger er åpenbart forbundet med Image1, så de trenger å bli lagt til i kodevinduet for dette objektet.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3421) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.