Bestemme Name of the Day of the Week

December 11  by Eliza

Du har sannsynligvis allerede vet at du kan bruke UKEDAG-funksjonen til å returnere en numerisk representasjon av dagen i uken. For eksempel følgende returnerer ukedag nummer uansett dato er i celle A7:

= Ukedag (A7)

Den numeriske verdien kan være nyttig, men hva du virkelig ønsker kanskje er å ha et navn på ukedag, for eksempel mandag, tirsdag, etc. I dette tilfellet må du bruke TEKST-funksjonen til å finne ut svaret:

= Text (A7, "dddd")

TEKST-funksjonen returnerer en tekststreng som er formatert i henhold til hva du angir i den andre parameteren. I dette tilfellet er parameteren er "dddd", som betyr "gi meg hele ukedag." Forutsatt at verdien i celle A7 er en ekte date, returnerer funksjonen ønsket navnet på ukedagen for den datoen.

Du kan få forskjellige varianter av dagen i uken ved å endre formatstrengen brukes med TEKST-funksjonen. For eksempel, hvis du ønsket bare tre bokstaver dag i uken, kan du bruke følgende:

= Text (A7, "ddd")

Dette returnerer man, tirs, ons, etc. Hvis du gjør formatstrengen enda kortere (for eksempel "d" eller "dd") du ikke lenger få dager i uken, men i stedet få numeriske dager i måneden.