Betinget formatering Basert på dato Nærhet

August 25  by Eliza

Richard lurte på om det var mulig, ved hjelp av betinget formatering, for å endre fargen på en celle. For hans hensikter han ønsket en celle for å være rød hvis den inneholder dagens dato, for å være gul hvis den inneholder en dato innen en uke i dag, og for å være grønn hvis den inneholder en dato innen to uker.

Du kan oppnå denne typen betinget formatering hvis du bruker en formel. For eksempel, la oss anta at du vil bruke betinget formatering til celle A1. Bare følg disse trinnene:

 1. Merk celle A1.
 2. Med kategorien Hjem på båndet vises, klikker du på Betinget formatering alternativet i Stiler-gruppen. Excel viser en palett av opsjoner knyttet til betinget formatering.
 3. Velg Administrer reglene. Excel viser Betinget formatregler dialog Behandling. (Se figur 1)

  Betinget formatering Basert på dato Nærhet

  Figur 1. Betinget formatregler dialog Behandling.

 4. 4.` Klikk på Ny regel. Excel viser den nye dialogboksen for formatering regel-boksen.
 5. I boksen Velg en regel Type område på toppen av dialogboksen, velger du Format Bare celler som inneholder. (Se figur 2)

  Betinget formatering Basert på dato Nærhet

  Figur 2. Ny formatering dialog regel-boksen.

 6. I Rediger regelbeskrivelsesområdet, endre den andre rullegardinlisten til lik til.
 7. I området like til høyre for nedtrekkslisten inn formelen = IDAG (). Merk at du må, i lengst til høyre boksen, skriv et likhetstegn etterfulgt av IDAG () -funksjonen.
 8. Klikk på Format for å vise dialogboksen Formater celler boksen og vise kategorien Fill.
 9. Angi at du vil fargen på cellen for å være rød.
 10. Klikk OK for å avvise dialogboksen Formater celler. Formater du angav i trinn 7 skal nå vises i forhåndsvisningsområdet for regelen.
 11. Klikk på OK. The New Formatering dialog regel-boksen forsvinner og den nylig definert regel vises i Betinget formatregler dialog Behandling.
 12. 12.` Klikk på Ny regel. Excel viser den nye dialogboksen for formatering regel boksen igjen.
 13. I boksen Velg en regel Type område på toppen av dialogboksen, velger du Format Bare celler som inneholder.
 14. I Rediger regelbeskrivelsesområdet, endre den andre rullegardinlisten til er mellom.
 15. I de områdene like til høyre for nedtrekkslisten inn formler = IDAG () - 7 og = IDAG () + 7. Merk at du må bruke likhetstegn i de to lengst mot høyre bokser, ellers Excel kan ikke finne ut at du går inn i en formel.
 16. Klikk på Format for å vise dialogboksen Formater celler boksen og vise kategorien Fill.
 17. Angi at du vil fargen på cellen for å bli gul.
 18. Klikk OK for å avvise dialogboksen Formater celler. Formater du angav i trinn 7 skal nå vises i forhåndsvisningsområdet for regelen.
 19. Klikk på OK. The New Formatering dialog regel-boksen forsvinner og den nylig definert regel vises i Betinget formatregler dialog Behandling.
 20. 20.` Klikk på Ny regel. Excel viser den nye dialogboksen for formatering regel boksen igjen.
 21. I boksen Velg en regel Type område på toppen av dialogboksen, velger du Format Bare celler som inneholder.
 22. I Rediger regelbeskrivelsesområdet, endre den andre rullegardinlisten til er mellom.
 23. I de områdene like til høyre for nedtrekkslisten inn formler = IDAG () - 14 og = IDAG () + 14. Merk at du må bruke likhetstegn i de to lengst mot høyre bokser, ellers Excel kan ikke finne ut at du går inn i en formel.
 24. Klikk på Format for å vise dialogboksen Formater celler boksen og vise kategorien Fill.
 25. Angi at du vil fargen på cellen for å være grønn.
 26. Klikk OK for å avvise dialogboksen Formater celler. Formater du angav i trinn 7 skal nå vises i forhåndsvisningsområdet for regelen.
 27. Klikk på OK. The New Formatering dialog regel-boksen forsvinner og den nylig definert regel vises i Betinget formatregler dialog Behandling.
 28. Bruk pilene opp og ned på toppen av dialogboksen for å sette tre regler i riktig rekkefølge: rød, gul, grønn.
 29. Klikk på OK.

En viktig ting å huske på med betinget formatering er at kriteriene blir vurdert i den rekkefølgen de vises. Når en kriteriene er oppfylt, så Formateringen brukes og andre kriterier er ikke testet. Det er derfor viktig å sette ut testene i riktig rekkefølge. Hvis, i eksempelet ovenfor, kriteriene var blitt lagt inn i motsatt rekkefølge, dvs. test for 14 dager, deretter 7 og deretter 0, ville det bare ha brukt den 14 dager format selv om datoen angitt var i dag. Med andre ord, hvis datoen er i dag da alle tre testene ville ha blitt møtt så du må være forsiktig med den rekkefølgen for å få det resultatet du trenger.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (6287) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Betinget formatering Basert på dato Nærhet.