Bevis på Secondary High Blood Pressure

September 12  by Eliza

Sekundært høyt blodtrykk er et resultat av en bestemt sykdom. Vanligvis, når sykdommen blir behandlet, returnerer blodtrykket til normalt. Disse tegnene kan tyde på at du har videregående høyt blodtrykk:

  • Utbruddet av høyt blodtrykk før 20 år eller siste 50 år
  • Rødme staver
  • Rask puls
  • Intoleranse for varme
  • Svært høyt nivå av blodtrykk (mer enn 180/120)
  • Skade på øyne, nyrer eller hjerte
  • Lavt nivå av kalium i blodet
  • Høyt summende lyd i buken (kalt en bruit)
  • Familiehistorie med nyresykdom
  • Dårlig respons på behandling thatâ € ™ s vanligvis effektiv