Blackberry Pearl 3G Cheat Sheet

August 24  by Eliza

Ved hjelp av Blackberry Pearl er så mye raskere når du vet snarveiene. Noen av snarveiene er felles for alle Blackberry Pearl applikasjoner. Å vite følgende snarveier er en stor tidsbesparer og forbedrer din Blackberry Pearl erfaring betraktelig.

Handling Snarvei
Flytte opp i en skjerm 3
Flytt ned i en skjerm 9
Flytt til toppen av skjermen 1
Flytt til bunnen av skjermen 7
Flytt til et menyelement Første bokstav i menypunktet
Bytte program Alt + Esc
Gå til startskjermen Slutten
Låse tastaturet *
Låse opp tastaturet Send + *
Veksle mellom Standard og vibrere profiler #
Flytt til neste element 6
Flytt til forrige objekt 4
Exit eller tilbake til forrige skjermbilde Escape

Blackberry Pearl Typing Snarveier

Fart på skrive på Blackberry Pearl med disse praktiske snarveier. De skrive snarveier på din Blackberry Pearl er spesielt nyttig når du skriver eller svarer på en e-post. Du kan bruke disse snarveiene med en Blackberry-programmet:

Handling Snarvei
Slå på Num Lock Alt + Shift
Slå av Num Lock Alt
En stor bokstav Brev, presset ned
Sett en periode Plass to ganger
Sett inn @ eller en periode i en e-post adresse Plass
Velg tekst Shift og bla styreflaten
Avbryt tekstvalg Escape
Kopier valgt tekst Alt + styreflate
Klipp ut merket tekst Shift + Del
Lim valgt tekst Shift + styreflate
Skriv inn en aksent eller et spesialtegn Trykk ned på brev og bla styreflaten til venstre eller høyre
Skriv inn et symbol Symbol
Bytte mellom inndataspråk Alt + Enter

Blackberry Pearl Nettleser Snarveier

Gjør nettsurfing på din Blackberry Pearl raskere og enklere med følgende hurtigtaster. Disse snarveiene er tilgjengelige når du bruker Blackberry Browser-programmet på din Blackberry Pearl. For å komme til nettleserprogrammet, velger du bare Browser ikonet fra startskjermen.

Handling Snarvei
Vis Thumbnail versjon av siden X
Bokmerk siden ?
Skjule eller unhide banner !
Oppdater gjeldende side R
Sett periode i feltet Gå til Plass
Sett strek i feltet Gå til Shift + Space
Stoppe innlasting av nettsiden Escape (piltast til høyre for styreflaten)
Lukk nettleseren Trykk og hold Escape (piltast til høyre for styrekulen eller styreflaten)
Flytt til spesifikk side . (Punktum)
Åpne bokmerker 5

Blackberry Pearl melding Programhurtigtaster

Når Blackberry Pearl er i meldingslisten, kan du bruke følgende Message program hurtigtaster. For å komme til Blackberry Pearl Message programmet, velger du ikonet for meldinger fra Hjem-skjermen.

Handling Snarvei
Listen over mottatte meldinger Alt + 3
Listesamtalelogger Alt +.
Liste telefonsvarer Alt + 7
Liste SMS-meldinger Alt +?
Side ned 2
Side opp 8
Handling Snarvei
Svare på en e-post !
Svar alle ?
Videresende en e-post .
Komponer en e-post ,
Flytt til forrige posisjon når e-posten er sist viste 5
Handling Snarvei
Søk i vedlegget Q
Vis celleinnholdet i vedlagte regneark Plass
Flytt til celle i vedlagte regneark A
Endring kolonne størrelsen på vedlagte arket Z
Bytt mellom TOC og hele innholdet i vedlagte dokument O
Vis lysbildefremvisning i vedlagte presentasjon A
Stopp lysbildefremvisning i vedlagte presentasjon Escape
Switch presentasjons utsikt i vedlagte presentasjon Z

Blackberry Pearl Kalender Snarveier

Når du bruker Blackberry Pearl kalenderprogrammet, dra nytte av følgende hurtigtaster. Komme til Blackberry Pearl kalenderprogrammet ved å velge Kalender-ikonet fra startskjermen. Kontroller at Aktiver hurtigoppføring alternativet er slått av i Kalenderalternativer.

Handling Snarvei
Planlegge en avtale . (Punktum)
Gå videre én time 2
Flytt til neste dag, uke eller måned 6
Flytt til forrige dag, uke eller måned 4