Blackberry Pearl Typing Snarveier

March 9  by Eliza

Fart på skrive på Blackberry Pearl med disse praktiske snarveier. De skrive snarveier på din Blackberry Pearl er spesielt nyttig når du skriver eller svarer på en e-post. Du kan bruke disse snarveiene med en Blackberry-programmet:

Handling Snarvei
Slå på Num Lock Alt + Shift
Slå av Num Lock Alt
En stor bokstav Brev, presset ned
Sett en periode Plass to ganger
Sett inn @ eller en periode i en e-post adresse Plass
Velg tekst Shift og bla styreflaten
Avbryt tekstvalg Escape
Kopier valgt tekst Alt + styreflate
Klipp ut merket tekst Shift + Del
Lim valgt tekst Shift + styreflate
Skriv inn en aksent eller et spesialtegn Trykk ned på brev og bla styreflaten til venstre eller høyre
Skriv inn et symbol Symbol
Bytte mellom inndataspråk Alt + Enter