Blackberry Storm Cheat Sheet

May 12  by Eliza

Fart på skrive på Blackberry Storm med disse praktiske snarveier. De skrive snarveier på din Blackberry Storm er spesielt nyttig når du ser en en webside e-post eller eller svare på en e-post. Å bruke hurtigtaster med bokstavtastene vist i tabellen, må QWERTY-tastaturet vises på skjermen. For å vise QWERTY-tastaturet, trykker du på menytasten, og trykk deretter på trykk Show Keyboard. Du kan bruke disse snarveiene med en Blackberry-programmet:

Handling Snarvei
Slå på Num Lock Alt + venstre Shift
Slå på Caps Lock Alt + høyre Shift
Slå av Num eller Cap lås Shift
Gå til toppen av en side eller liste T
Gå til bunnen av en side eller liste B
Sett periode Plass to ganger
Kapitalisere brev Brev og holde den nede
Sett @ eller periode for e-post adresse Plass
Type aksent eller et spesialtegn Trykk og hold brev mens du ruller styrekulen / styreflaten til venstre eller høyre
Bytt mellom inndataspråk Alt + Enter

Blackberry Storm melding Programhurtigtaster

Når Blackberry Storm er i meldingslisten, kan du bruke følgende Message program hurtigtaster. For å komme til Blackberry Message Application, velg ikonet Meldinger fra Hjem-skjermen. Å bruke hurtigtaster med bokstavtastene vist i tabellen, må QWERTY-tastaturet vises på skjermen. For å vise QWERTY-tastaturet, trykker du på menytasten, og trykk deretter på trykk Show Keyboard.

Til List (kun Storm 2) Snarvei
Innkommende e-post bare Touch-trykk Alt + I
Utgående e-post bare Touch-trykk Alt + O
MMS bare Touch-trykk Alt + M
Telefon bare samtaler Touch-trykk Alt + P
Bare SMS-meldinger Touch-trykk Alt + S
Telefonsvarer bare Touch-trykk Alt + V
Slik navigerer du til Snarvei
Eldste e-post Touch-trykk B
Nyeste e-post Touch-trykk T
Forrige dag Touch-press P
Neste dag Touch-trykk N
Les neste uleste e-post Touch-trykk U
Neste eldre budskapet i e-posten tråden Touch-trykk J
Neste senere budskapet i e-posten tråden Touch-trykk K
Eldste leveringsfeil e-post Touch-trykk E
Neste side Touch-trykk Space
For å søke på Snarvei
Avsender Pek og hold avsenderens € ™ s navn (du vil se en fremdriftslinje under fingeren)
Subject Trykk og hold e-postemnet (du vil se en fremdriftslinje under fingeren)
Til Snarvei
Skrive e-post Touch-trykk C
Videresende e-post Touch-trykk F
Svar til Touch-trykk R
Svar alle Touch-trykk L
Søk Touch-trykk S