Bli kvitt Automatiske page-break Lines

September 22  by Eliza

Hvis du er en av dem som liker en fin, ryddig utseende på skjermen din, så du kan sette pris på dette tipset. Hvis du har slått av bakgrunn paginering, vil du ikke få de automatiske sideskift notater på skjermen din. (Du vet-tynn stiplet linje som strekker seg helt på tvers av dokumentet.) Hvis du deretter manuelt paginerer dokumentet, vil linjene vises. Dette er alt fint og bra, men hva hvis du finner linjene distraherende?

Den enkleste måten å kvitte seg med de automatiske side-knekk er å følge disse trinnene:

  1. Pass på at bakgrunnen paginering er slått av.
  2. Velge Select All kommandoen fra Rediger-menyen.
  3. Trykk CTRL + X. Dette kopierer dokumentet til utklippstavlen og sletter den fra skjermen.
  4. Trykk CTRL + V. Dette setter innholdet i utklippstavlen (originaldokumentet) tilbake inn i dokumentet på skjermen.

Voila! De automatiske side-knekk er borte.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (12) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.