Blood Pressure Klassifikasjoner

October 28  by Eliza

Når du har en blodtrykksmåling, vil legen fortelle deg to tall: SBP (systolisk blodtrykk) over DBP (diastolisk blodtrykk). Bruk følgende tabell for å sammenligne dine SBP og DBP tall og klassifisere blodtrykket. Hvis SBP og DBP falle inn i ulike kategorier, bruk høyere kategori. Merk: mm Hg betyr millimeter kvikksølv.

Kategori SBP mm Hg DBP mm Hg
Normal Mindre enn 120 og Mindre enn 80
Prehypertension 120-139 eller 80-89
High Blood Pressure
Stage 1 140-159 eller 90-99
Stage 2 160 eller høyere eller 100 eller høyere