Bruk en strømskinne for din PC

May 24  by Eliza

Grenuttak lar deg plugge i flere enheter enn du har tilgjengelig stikkontakter i veggen. Plugge alt inn i en strømskinne og koble det enkelt grenuttaket i veggen, som vist på figuren nedenfor.

Bruk en strømskinne for din PC

Plugg alle enhetene i en strømskinne.

Vare på følgende i bakhodet når du kjøper og bruker en strømskinne:

  • De fleste strømskinner har seks stikkontakter, som er nok for en typisk datasystem. Hvis ikke, kjøpe en ny strømskinne, kobler du den til sin egen stikkontakt, og bruke den for resten av datamaskinen enheter.
  • Prøv å få en strømskinne med linje støyfiltrering. Enda bedre, betale mer for å få en strømskinne som har linje condition!
  • Ikke koble en strømskinne i en annen strømskinne; det er elektrisk usikre!
  • Ikke koble en laserskriver til et grenuttak. Laserskriver trekker for mye juice for at det skal være effektiv - eller trygt. I stedet må du plugge laserskriver direkte inn i stikkontakten.