Bruk Trace verktøy for å analysere TI-Nspire Graf

May 14  by Eliza

Du har muligheten til å bruke Trace verktøy for å utføre en analyse på TI-Nspire grafen. Først endre funksjonen på Grafer side til f1 (x) = (x 4 - 4 x 3 + 3 x 2) / (x - 1). En graf etikett kan redigeres på en graf side ved å bevege markøren over etiketten og trykke [ENTER] to ganger.

Hvis du har problemer med å klikke på grafen etiketten, trykk [TAB] inntil ordet etiketten vises, og dobbeltklikk.

Følg disse trinnene for å bruke verktøyet Trace:

 1. Trykk [DEL] inntil markøren blir til = -tegnet.
 2. Skriv inn ligningen. Press

  Bruk Trace verktøy for å analysere TI-Nspire Graf


  å bruke fraksjonen mal.

 3. Inkluder eksponenter ved å følge disse trinnene:

  1. Trykk [^] for å flytte inn eksponent modus.
  2. Skriv inn eksponenten.
  3. Press

   Bruk Trace verktøy for å analysere TI-Nspire Graf


   å flytte ut av eksponent modus.

 4. Trykk [ENTER] for å tegne grafen til funksjonen.

  Den første skjermen viser ligningen på kommandolinjen.

  Bruk Trace verktøy for å analysere TI-Nspire Graf

Trykk [MENU] → Trace → Graf Trace å påberope dette verktøyet. En bevegelig punkt og dets koordinater plasseres automatisk på grafen. Bruk

Bruk Trace verktøy for å analysere TI-Nspire Graf


tastene for å flytte dette punktet langs grafen. Du kan jevne plassere punkter på grafen ved å trykke [ENTER].

Etiketten på en graf er "magnetisert" til grafen til funksjonen. Hvis etiketten kommer i veien, flytter du markøren over etiketten. Trykk [Ctrl] [KLIKK] og flytte etiketten til et mer passende sted. Se den andre skjermen. Trykk [ESC] for å plassere etiketten på den nye plasseringen. Høyreklikke på etiketten ved å trykke [Ctrl] [MENU] gir også et valg for å skjule etiketten av funksjonen.

Mens du bruker Graph sporingsverktøyet, kan du hoppe til verdier ved å skrive x -verdi at du ønsker å spore. For eksempel eksisterer et hull i denne grafen på (1, -2). Trykk [1] [ENTER] for å finne hullet på grafen. Det tredje skjermbildet viser diskontinuitet med en stiplet loddrett linje. Det ordnet par leser (1, udef).

Trykk [ESC] for å avslutte Graf-sporing. Husk at eventuelle punkter som du plassert langs veien forbli på grafen.