Bruke CMYK Color System når du skriver ut digitale bilder

April 8  by Eliza

CMYK står for blekkfarger som skrivere blande for å lage alle nyanser i dine digitale bilder - cyan, magenta, gul og svart (CMYK). Noen skrivere bruker kun CMY (ingen svart blekk). Slik skriver du ut på en CMYK-skriver, må du sørge for at bildefilen er i et kompatibelt format. Denne figuren viser hvordan de tre fargene kan blandes.

Bruke CMYK Color System når du skriver ut digitale bilder

Cyan, magenta og gul blekk mix å lage digitale fotoutskrift farger.

Fordi blekk er uren, produsere en ekte svart ved å blande like cyan, magenta og gul er vanskelig. Så, høyere-end fotoskrivere og kommersielle trykkerier legge svart blekk til CMY mix.

Ikke konvertere bildene til CMYK for utskrift på din egen skriver om at skriveren fungerer bare med RGB (rød, grønn og blå) bildedata. Også har CMYK et mindre fargeskala enn RGB, som betyr at du ikke kan reprodusere med blekk alle fargene du kan lage med RGB på dataskjermen.

Hvis du skal kjøpe en ny blekkskriver, kan du se noen få modeller som er beskrevet som CcMmYK eller CcMmYKk skrivere. Disse små bokstaver indikerer at skriveren har en lys cyan, magenta, eller svart blekk, henholdsvis, i tillegg til den tradisjonelle cyan, magenta og sorte patroner. Disse lagt inksets kan utvide utvalget av farger som skriveren kan produsere.