Bruke KJEDE.SAMMEN regnearkfunksjonen

March 23  by Eliza

Excel tilveiebringer en funksjon som kalles CONCATENATE som kan brukes til å kombinere innholdet av flere celler, eller til å kombinere celleinnhold med annen tekst. For eksempel, la oss si at du ønsket å legge sammen innholdet i cellene A3 og B3, skille dem med et mellomrom, og ha resultatet skal vises i celle C3. Alt du trenger å gjøre er å sette følgende formel i celle C3:

= KJEDE.SAMMEN (A3, "", B3)

Primært er det KJEDE.SAMMEN-funksjonen brukes for kompatibilitet med andre (eldre) regnearkprogrammer. Du kan like gjerne bruke tegn (&) operatør kombinere tekst verdier ved hjelp av en formel. For eksempel tilsvarer eksempel på CONCATENATE vist ovenfor følgende:

= A3 & "" & B3

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9933) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Bruke KJEDE.SAMMEN regnearkfunksjonen.