Bruke KOLONNE Funksjon

November 29  by Eliza

Excel inneholder en kjekk liten regnearkfunksjonen som lar antall av en bestemt cellereferanse kolonnen du bestemme. Normalt kolonner er utpekt som A, B, C, og så videre, men det KOLONNE-funksjonen returnerer en tallverdi som representerer den kolonnen. Således, kolonne A er 1, B er 2, og så videre.

Du kan bruke funksjonen på følgende måte:

= KOLONNE (InputRange)

I dette eksempel er funksjonen returnerer kolonne av området heter InputRange. Hvis InputRange inneholder mer enn en kolonne da bare kolonnenummeret for den første kolonnen i området returneres. Du kan også bruke funksjonen uten valgfri områdereferanse, som følger:

= KOLONNE ()

Nummeret på den celle i hvilken kolonnen funksjonen brukes kolonnen når den brukes på denne måte, returnerer kolonnen. Dermed, hvis celle C5 inneholdt = KOLONNE (), og deretter funksjonen vil returnere en verdi av tre.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (10103) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Bruke kolonnefunksjon.