Bruke stiler i Word 2002 og Word 2003

September 20  by Eliza

Stiler vil gjøre deg noe godt hvis du ikke kan bruke dem til din tekst. Det er tre måter du kan bruke stiler. Den første måten å bruke stiler avhenger av din bruk av verktøylinjene. Formateringsverktøylinjen inkluderer stil verktøyet, som er en rullegardinliste som viser stilen til det gjeldende avsnittet. Du kan endre stilen på det gjeldende avsnittet (i tilfelle av avsnittsstiler) eller tegnene du har valgt (for tegnstiler) ved å trekke ned på listen og velge en annen stil.

Den andre metoden for å søke stiler bruker Stiler og formatering ruten. Du kan følge disse trinnene for å bruke en stil:

  1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet som du ønsker å bruke en avsnittsstil, eller velg teksten du ønsker å bruke en bestemt stil.
  2. Velg Stiler og formatering fra Verktøy-menyen. Word viser Stiler og formatering ruten på høyre side av programvinduet.
  3. I Pick Formatering søke liste, klikk en gang på navnet på stilen du vil bruke.
  4. Lukke Stiler og formatering ruten.

Den siste metoden forutsetter at du har tilordnet stilene til bestemte hurtigtaster. Hvis du har, så kan du plassere innsettingspekeren i avsnittet der du vil bruke stilen, og deretter bruke hurtigtasten.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (954) gjelder for Microsoft Word 2002 og 2003.