Buddhismen Cheat Sheet

January 8  by Eliza

Buddhismen har en lang og rik historie. Fra den tiden av Shakyamuni Buddha, basert på hvis læresetninger buddhisme utviklet, til i dag, har denne religionen endret hvordan millioner av mennesker ser verden. Læren om buddhismen utviklet seg over en lang periode, og spredde seg fra det indiske subkontinentet i andre deler av Asia og resten av verden.

Dato (er) Historisk hendelse (r)
5. århundre f.Kr. Life of Shakyamuni Buddha, basert på hvis læresetninger buddhisme utviklet.
269-231 f.Kr. Kong Ashoka, skytshelgen for buddhismen; sender første buddhister til Sri Lanka i det tredje århundre.
100 f.Kr. til 100 CE Rise of Mahayana buddhisme.
Første halvdel av andre århundre e.Kr. Kong Kanishka; Mahayana buddhisme sprer seg til Sentral-Asia.
Første århundre e.Kr. Buddhismen først entrer Kina.
520 Første Zen patriarken Bodhidharma kommer i Kina.
538 Buddhismen går Japan fra Korea.
Syvende-åttende århundre Vajrayana buddhisme etablert i Tibet.
11. til 14. århundre Theravada buddhismen etablert i Sørøst-Asia.
1199 Nalanda Universitetet ødelagt; bortfallet av buddhismen i India.
13. århundre Zen, Pure Land, og Nichirenbuddhisme etablert i Japan.
1881 Pali Text Society grunnlagt.
1893 World Parliament of Religions (Chicago).
1956 Feiring av 2500 år med buddhismen.

Buddhismen av Numbers

Tallene har alltid spilt en viktig rolle i buddhismen. De bidra til å gi struktur til læren og praksis av buddhismen.

3 Jewels of Refuge

 • Buddha
 • Dharma (læren)
 • Sangha (den buddhistiske samfunnet)

3 høyere treninger

 • Moral
 • Konsentrasjon
 • Visdom

4 edle sannheter

 • Lidelse
 • Årsak til lidelse
 • Opphør av lidelse
 • Åtte-fold banen til opphør av lidelse

4 merker av Buddhas lære

 • Sammensatte fenomener er forgjengelige
 • Ordinære fenomener er utilfredsstillende
 • Alle fenomener er ubetydelig (uselvisk)
 • Nirvana er fred

5 aggregater (skandhas)

 • Form
 • Feeling
 • Anerkjennelse
 • (psykisk) formasjoner
 • Bevissthet

6 Mahayana fullkommenhet

 • Gavmildhet (gi)
 • Moralsk disiplin (etikk)
 • Tålmodighet
 • Innsats, energi
 • Meditativ konsentrasjon
 • Visdom

10 Theravada fullkommenhet

 • Generøsitet
 • Moralsk disiplin
 • Tålmodighet
 • Innsats
 • Meditativ konsentrasjon
 • Visdom
 • Forsakelse
 • Sannhet
 • Kjærlig godhet
 • Sinnsro

8-fold banen

 • Rett syn
 • Høyre intensjon
 • Rett tale
 • Rett handling
 • Høyre levebrød
 • Høyre innsats
 • Høyre mindfulness
 • Høyre konsentrasjonen

10 uedle handlinger

 • Body

  • Killing
  • Stjele
  • Seksuelt misbruk
 • Tale

  • Løgn
  • Splittende tale
  • Harsh tale
  • Sladder
 • Sinn

  • Craving
  • Aversjon
  • Vrangforestilling

12 koblinger av avhengige oppstår

 • Uvitenhet
 • (psykisk) formasjoner
 • Bevissthet
 • Navn og form
 • Six Senses
 • Kontakt
 • Feeling
 • Craving
 • Fatte
 • Becoming
 • Fødsel
 • Aldring og død