Business Systems

June 28  by Eliza

Ifølge mange ordbøker definisjonen av et virksomhetssystem er både enkel og kompleks på samme tid. Den vanligste definisjonen er at et forretningssystem er et sett med retningslinjer, rutiner, prosedyrer og prosesser som brukes i utvikling og implementering av strategier, gjennomføring deres, og alle tilhørende ledelse aktivitet. Men hva betyr egentlig det? Ved å ha en organisert svar på hva et vellykket, og realistisk, forretningssystem er at du vil lett finne deg selv i en situasjon der du kan lage din egen.

  • Funksjon av en bedrift organisasjon system. En organisasjoner styringssystem overvåker, kontroller, er opptatt av beslutningsprosesser og administrative aktiviteter av mellomledere. Den overvåker driften av virksomheten, styrer retningen virksomheten går, er opptatt av beslutningsprosesser og administrative aktiviteter av mellomledere og instituttledere. Ethvert system er så sterk som sitt svakeste punkt. Det svakeste punktet kan drukne selskapet. Ledelsen bør vokte seg for produktiviteten i hver avdeling, hver enkelt medarbeider. Bør være alt personell klar over den samlede virkningen av deres bidrag til den generelle driften av selskapet.
  • Benchmarking systemer. Benchmarking systemer blir stadig mer populært blant sjefen å avgjøre om selskapet fungerer effektivt, og hvis ikke, hvilke prosesser må forbedres.
  • Etisk beslutningsprosess. Hvert selskap må ha en etisk beslutnings politikk satt i gang av den bevissthet om en etisk catch-22 mulighet. Enkelte individer er sannsynlig å være mer følsomme for potensielle etiske problemer enn andre. Være konkret på hva selskapets etiske retningslinjer tillater og forby. Alt personell, fra administrerende direktør til rengjøringsmidler, må forholde seg til disse retningslinjene for å sikre konsistens i funksjon der av.
  • Fortsatt opplæring og teambygging. Stadig flere bedrifter blir oppmerksomme på viktigheten av kontinuerlig opplæring og teambygging aktiviteter. En kunnskapsrik og sterk teamarbeid danner en av byggesteinene i en vellykket bedrift.

Vet at du vet hva det grunnleggende av et forretningssystem innebærer, bør du ha lite problem i å skape en som fungerer for din egen foreslåtte virksomheten. Husk at alle bedrifter er ganske mye levende ting, og som sådan vil det være noen voksesmerter involvert. Ofte vil dette innebære at du, eller din bedrift, må revurdere og reformulere forretningssystem du bruker. Hvis du ikke gjør det kan du enkelt finne din bedrift stagnerer og ikke lenger vokser.