Bygge tillit med coaching

September 13  by Eliza

Din jobb som en basketball coach er å være støttende og entusiastiske, alltid prise og oppmuntre ditt team for å bygge deres tillit. Selvtillit er en gave som varer i mange år og påvirker hvordan barna nærmer liv borte fra basketballbanen. Bruk disse coaching tips for å øke spillernes tillit:

  • Når gir tilbakemelding, bruk "sandwich" metode: Legg en kritisk bemerkning mellom to oppmuntrende kommentarer.
  • Forsterke at å gjøre feil er en del av læringsprosessen. Selv proffene gjør feil hver kamp.
  • Gi barna high-fives og klapp på skuldra slik at de vet at deres innsats blir verdsatt.
  • Sette realistiske mål, slik at barna kan få en reell følelse av tilfredshet ved å nå dem.
  • Opprettholde positiv kroppsspråk. Aldri la din tone eller kroppsspråk for å avsløre skuffelse i et barns prestasjoner eller evne.